OKAZJA - Historia Wiek XX Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy (256 str.)
Podręcznik do historii dla zakresu podstawowego Historia. Wiek XX został przygotowany w postępowej, niebanalnej i przyjaznej dla ucznia formie. Ma układ chronologiczno-problemowy. Zawiera liczne czytelne ilustracje i materiały infograficzne. Nauczyciel, oprócz podręcznika i podstawowych tworzyw metodycznych, będzie miał do dyspozycji obudowę multimedialną w postaci filmów: Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy Rok 1612 w reżyserii Władimira Chotinienko Oczyma pokolenia Jana Pawła II - film dokumentalny W skład pokrywy wchodzi także płyta Stan wojenny zawierająca opracowania historyczne, kalendarium zdarzeń, źródła fotograficzne, audiowizualne i audio i scenariusze lekcji.niezbędnik nauczyciela mieści: program nauczania, rozkład materiału nauczania, przegląd metod aktywizujących, scenariusze lekcji i sprawdziany. Zrozumiały i dopasowany do poziomu uczniów tekst główny podręcznika jest wzbogacony poprzez: liczne ilustracje, a także materiały infograficzne (mapy, wykresy, schematy, tabele z danymi statystycznymi); kalendaria zestawiające najważniejsze wydarzenia z historii powszechnej i historii Polski - na końcu każdej części; ćwiczenia i pytania sprawdzające wiedzę, zamieszczone na końcu każdego tematu; ćwiczenia źródłowe wraz z pytaniami; wskazówki bibliograficzne na końcu każdej części podręcznika; trudniejsze słowa i pojęcia wytłumaczone przy tekście i zebrane w słowniku na końcu podręcznika.

Podobne produkty